Close

Jaarverslag Stichting Matta 2015


Inhoud:

3. Voorwoord                                    

4. Colofon                                    

5. Organisatie                                    

6. Eigenheimers                                

7. Eigenheimers 2.0                                

Voorwoord

Stichting Matta is in 2015 opgericht met als doel interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt te creëren en initiëren, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen.

Het jaar 2015 is voorbijgevlogen. Het schrijven van een jaarverslag, is een goed moment om even terug te kijken en na te genieten van de mooie activiteiten die we dit jaar hebben kunnen uitvoeren.

Veel leesplezier! 

Colofon

Stichting Matta

Vestigingsadres: Van Goghstraat 54, 6813 HH Arnhem

Internet: www.stichtingmatta.nl ; stichtingmatta@gmail.com

KVK: 63140608

RSIN nm: 8551.09.750

IBAN: NL28INGB0006796306

Organisatie:

Bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld. 

  • Voorzitter: Carina Jonker (communicatie deskundige)

  • Secretaris: Klasine Bras (beeldend kunstenaar en werkzaam in zorg en welzijn)

  • Penningmeester: Daphne Straatman-Kamerman (theatermaker)

Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. 

Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.


” Ik voel de ogen die naar mij kijken, ze prikken, ze staren. Ik wil niet dat je kijkt. Ik wil dat je mij ziet. “

Na een intensieve repetitieperiode volgde een geslaagde crowdfunding. Door het vertrouwen en het financiële steuntje in de rug van het BKKC ging op 15 mei 2015 onze Nederlandstalige dansopera: Eigenheimers, allure noch schijngestalte  in première. 

Deze voorstelling gaat over de kwetsbare binnenwereld van de mens. Openhartig wordt de façade opgeheven zodat iedereen kan zien wat zich manifesteert achter het masker. Zelfmedelijden, angst en zelfstigmatisering wordt bezongen op teksten geschreven door Esther Porcelijn. Deze worden vergezeld door beelden van Bas Strunk.

De Nederlandstalige dansopera Eigenheimers – allure noch schijngestalte werd bedacht door Okke Braaksma (choreograaf) en Michiel Ceulemans (componist) en is als productie ondergebracht bij Stichting Matta.

Deze voorstelling heeft drie keer gespeeld in de Brabantse theaters.

Interview:
https://www.cleeft.nl/theater/interview_choreograaf-okke-braaksma-psyche-is-zo-oud-als-mensheid-wel-soort-taboe


Eigenheimers 2.0

Naar aanleiding van onze Nederlandstalige dansopera Eigenheimers, allure noch schijngestalte, zijn we gevraagd door “Samen Sterk Zonder Stigma” om een verkorte festivalversie te produceren voor het “Te Gek!? festival”. Deze is 20 september 2015 succesvol uitgevoerd.


Jaarverslag 2016

Volgt

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.