Close
Jaarverslag 2019

Jaarverslag Stichting Matta 2019


Inhoud:

Voorwoord Matta 3

Colofon en organisatie Matta  4

Voorstellingen en performances Matta 5

Werkpunten 2020 Matta 7

Voorwoord Firma Zorgbehang 9

Doelstelling Firma 10

Voorstellingen Firma 12

Bevindingen Firma 14

Werkpunten 2020 Firma 15Voorwoord

Stichting Matta is in 2015 opgericht met als doel interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt te creëren en initiëren, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen.

De doelstelling van de stichting van 2019 was om financieel sterker te worden, door een financiële buffer van minimaal 1000,- per jaar te genereren. Dit wilden we bewerkstelligen door verkoop van producties, een stevige basis te behouden en onze verschillende takken zichtbaarheid te vergroten. Een grote stap hierbij was o.a. de overname van theatergroep de Firma Zorgbehang.

Hierdoor zijn er nu 4 takken meer duidelijk zichtbaar binnen Stichting Matta: 

1) Voorstellingen. Dit zijn naast voorstellingen ook theater op maat, theatrale omlijstingen en performances (voor oa festivals en congressen). 

2) MatGras. Hierbij gaat het om de educatie, met haar kindervoorstellingen, die naast theaters en festivals, vooral op scholen spelen. Ook workshops om het bewustzijn en de verbeeldingskracht van kinderen te stimuleren vallen hier onder.

3) Slachtoffer acteren. Het spelen, leveren en coördineren van trainingsacteurs op het gebied van slachtoffer acteren. (bij oa het Witte Kruis) 

4) de Firma Zorgbehang, een theatergroep die vanuit GGZ ervaringsdeskundigheid voorstellingen maakt.

 

Veel leesplezier! 


Colofon

Stichting Matta

Statutair adres: Kinheimstraat 7, 1815BD Alkmaar

Postadres: Saksen-Coburg 68, 6822NN Arnhem

Internet: www.stichtingmatta.nl ; info@stichtingmatta.nl

KVK: 63140608

RSIN nm: 8551.09.750

IBAN: NL28INGB0006796306

Organisatie:

Bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld. 

  • Voorzitter: Carina Jonker (communicatie deskundige)

  • Secretaris: Rob de Ruijter (Manager operations)

  • Penningmeester: Pascal Pichel (Senior manager Talent & HR)

Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. 

Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.Voorstellingen en performances:


Waar is Lieke? (MatGras)

Een kindervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.
In deze fysieke theatervoorstelling zien we Lieke op zoek naar echte vriendschap. Wanneer ben je iemands ‘bff’ en kan jijzelf niet je beste vriend zijn? Een actrice, danser en muzikant laten je lachen, kijken en misschien wel een beetje schrikken in deze vrolijke muzikale voorstelling.

Waar is Lieke was dit jaar te boeken via het kunstbedrijf Arnhem. De voorstelling heeft in 2019 me 4 voorstellingen op 2 verschillende scholen gestaan. Boekingen voor 2020 zijn al gemaakt en contacten voor nieuwe boekingen zijn gelegd voor schooljaar 2020-2021 (doelstelling)

Daarnaast heeft deze voorstelling 3x als variant ( ivm aanpassing, door 2 mannelijke spelers) “Waar is Luka?” gespeeld op festival Podium onder de Boom.

Deze voorstelling zit al vast in het repertoire van de acteurs, hiervoor zijn dus alleen enkele opfris-repetities nodig geweest.


Van die grote dingen (MatGras)

  “Drie mensen komen elkaar tegen. Ze kennen elkaar niet, maar lopen een stukje met elkaar op. Een filosofische kindervoorstelling over gedachten en dromen. Denk je na over het leven? Of laat je het allemaal maar op je afkomen? Passen we precies in ons lichaam? En waarom is dat zo? Waarom hebben mensen altijd zo’n haast? Is dat wel nodig? Of kom je er op een rustige manier ook wel?

Ga je mee op reis? 

Drie spelers, muziek, dans en een decor om mee te bouwen.”

De nieuwe kindervoorstelling is gemaakt op de muziekcompositie van Michiel Ceulemans en heeft filosofie als thematiek.

Er zijn 10 repetities geweest tot de eerste versie van “Van die grote dingen”. 

Die voorstelling is 6x gespeeld op het Mandala festival. Waarbij we bij de organisatie Extrema Network zichtbaar zijn gebleven (doelstelling) en in de PR en aftermovies van het festival zichtbaar zijn geweest.

Echter, waren wij zelf niet tevreden over het eindresultaat. Daarom besloten wij hem opnieuw aan te pakken, ditmaal vooral vanuit een dansant oogpunt. Hiervoor zijn een 20 tal repetities gebruikt ( wekelijkse frequentie) en zal deze in 2020 opnieuw in de markt worden gezet. 

 

Masker op, masker af (MatGras)

Dankzij de bijdrage van de Socialrun hebben wij de workshopreeks “Masker op, masker af” kunnen ontwikkelen. Wij hebben deze workshopreeks gratis kunnen geven op het Montessoricollege Arnhem in de maanden mei en juni. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de verantwoording naar Socialrun.

Daarnaast hebben wij meerdere presentaties over deze workshopsreeks gegeven bij geïnteresseerde partijen, zoals ArtEZ, Quadraam en Fluvius. Deze workshopreeks is sinds september 2019 te boeken via het Kunstbedrijf Arnhem. No excuse (Theater op maat/samenwerking met de Firma Zorgbehang)

We zijn benaderd om de opening van het Congres “No Excuse, oog en oor voor alle kinderen in de opvang”, door Stichting Kinderpostzegels Nederland te verzorgen.

 Dit werd een co-productie tussen Stichting Matta en De Firma Zorgbehang, in samenwerking met Kracht van beleving. Door middel van moderne dans, klassieke muziek en theater proberen we de belevenis van het kind weer te geven.

We combineerden de ervaringsdeskundigheid van de Firma met de professie van Matta. Speciaal voor deze opening werkten we samen met componist Kasper de Vries en de moderne dansers Milan Schudel en Elena Lachininoto.

 

Deze samenwerking en uitvoering werd positief ontvangen door de opdrachtgever en werkte constructief voor alle partijen. 

Slachtoffer acteren (slachtoffer acteren/ samenwerking de Firma Zorgbehang)

Wij zijn in het voorjaar van 2019 benaderd om acteurs voor slachtoffer acteren te leveren en te coördineren. Na een succesvolle eerste samenwerking en eerlijke evaluatie, zijn we deze tak verder gaan uitwerken. Dit is een samenwerking met de Firma Zorgbehang, aangezien er ook acteurs vanuit hen meedoen. Dit leverde Matta in  2019 bijna 10 trainingsdagen op en er staan ook al vele aanvragen voor 2020 geboekt en gepland. De workshop die het Witte Kruis aanbood heeft tot professionalisering geleid bij zowel het artistiek team als haar acteurs. De samenwerking tussen de Firma Zorgbehang en Matta wordt verstevigd en het genereert ook een financiële buffer voor Matta, die we bij meer artistieke projecten kunnen inzetten. 


Werkpunten Matta 2020: 

– Verstevigen netwerk, door middel van updaten website, bijhouden contacten en opdrachtgevers en onze 4 afdelingen op de kaart te zetten met social media. 

– De vernieuwde kindervoorstelling “Van die grote dingen” in de markt zetten bij scholen in regio Arnhem.

– Financiering rond krijgen omtrent project MoMa by Matta dmv fondsenwerving.

– Uitbreiden vaste acteurs voor Matta, als spelerspoule Witte Kruis.

– Herverdelen taken tav het werkteam nav nieuw werk Okke.

– Gezonde financiele positie behouden en uitbreiden.
JAARVERSLAG 2019 DE FIRMA ZORGBEHANG 

De Firma Zorgbehang Postadres: Bloemenhof 32, 6663 BL, Lent info@defirmazorgbehang.nl www.defirmazorgbehang.nl NL64 INGB 0009 1121 15 

De Firma Zorgbehang valt onder: Stichting Matta Kinheimstraat 7, 1815 BD, Alkmaar info@stichtingmatta.nl www.stichtingmatta.nl 

Kvk nummer: 63140608 


Voorwoord 

Het 11-de jaar van Theatergroep De Firma Zorgbehang alweer. De tijd vliegt en bracht positieve veranderingen met zich mee zoals dat sinds begin 2019 De Firma Zorgbehang onder stichting Matta valt. 

Stichting Matta maakt voorstellingen voor een breed publiek. Zij werkt vanuit een maatschappelijk thema, waarbij de kunstvormen naast de artistieke waarde ook een sociale waarde hebben. Naast voorstellingen voor het theater is zij te zien op festivals en congressen en biedt voorstellingen en workshops aan in het onderwijs. 

De Firma Zorgbehang functioneert geheel zelfstandig onder stichting Matta met een eigen visie, doelstelling, administratie, regisseur en spelers. De groepen versterken elkaar, en de verandering speelt zich dan ook voornamelijk achter de schermen af. We zijn enorm blij met het door stichting Matta gestelde vertrouwen in ons en blij met de samenwerking. 

Floortje Bras nam na 7 jaren trouwe dienst afscheid eind 2019 als regisseur. Tijd voor ons om na te denken waar we staan en wat we willen voor de toekomst. 

In dit jaarverslag in vogelvlucht door 2019 heen. 

Ingrid Koek Speler & zakelijk coördinator 

Doelstelling 

De Firma Zorgbehang wil laten zien wat het hebben van een psychische ziekte betekent voor een cliënt, zijn of haar omgeving, hulpverleners en andere betrokkenen. Daarmee worden de gevolgen zichtbaar op maatschappelijk en sociaal gebied. 

Zij wil ervaringsdeskundigen GGZ gelegenheid en een stem geven om ervaringen te delen met een breder publiek. Daarnaast wil zij bijdragen aan de resocialisatie en re-integratie van de spelers in de maatschappij. 

Onze missie is de beeldvorming rondom psychiatrie – in de breedste zin van het woord – positief te beïnvloeden. 

Hoe bereiken we de doelstelling? De Firma Zorgbehang maakt theater waarbij eigen ervaringen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bron van inspiratie zijn. De voorstellingen en gesprekken erna, zorgen voor herkenning, ontlading, verbazing, ontroering, openheid, betrokkenheid en begrip. 

Muziek, (fysiek-) theater, beeld en persoonlijke verhalen worden samengebracht tot interdisciplinaire voorstellingen die raken. Hierbij spelen herkenning, verschillende perspectieven en humor een grote rol. Zo geven wij een andere kijk op de GGZ en maken zichtbaar én invoelbaar, wat normaal ‘achter het behang’ van huiskamers en zorginstellingen verborgen blijft. 

De Firma Zorgbehang speelt op festivals, congressen, instellingen of in het theater door heel Nederland. Ook zet zij pauze-acts, ontvangsttheater, educatieve programma’s, nabesprekingen en workshops op maat in. 

Spelers en een professionele regisseur repeteren wekelijks in Oosterbeek. Acquisitie en boekingen gebeuren door impresariaat Kracht van Beleving. Spelers/vrijwilligers nemen neventaken op zich. 

Medewerkers 

Betaad 

Regisseur Floortje Bras 

Gastdocenten wisselend 

Vrijwilligers 

Speler Anne-Marijke de Wilde 

Speler Anne Lijdsman 

Speler Rick de Jong 

Speler Pien 

Speler Hans 

Speler Suzanne Nederlof 

Speler Daphne Straatman 

Speler & Ingrid Koek zakelijk coördinator 

Technicus Jan van den Hatert 

Inkomsten & gespeelde voorstellingen 

Inkomsten De subsidie van de gemeente Arnhem werd in 2019 toegekend. We ontvingen de herstelspecial GGZ van VGZ. Samen goed voor een ruime € 12.000,-. 

Spelers zijn in 2019 regelmatig ingezet als slachtofferacteur bij het Witte Kruis. Stichting Matta coördineert deze opdrachten. Één derde van de winst gaat naar de pot van De Firma Zorgbehang. 

Gespeelde voorstellingen 

Februari No Excuse – samenwerking Stichting Matta Amersfoort 

April Voor de kiezen- korte versie Roermond 

Mei Control Alt Delete-lange versie Heerlen 

Oktober Workshop Rhino-groep Utrecht 

November Workshop Rhino-groep Arnhem 

De cijfers staan op de jaarrekening 2019. Bevindingen 2019 

Aantal boekingen We zijn in 2019 minder geboekt als voorgaande jaren. Dit kan verschillende oorzaken hebben: – verzadigde markt, er is een groot aanbod aan GGZ-gerelateerd theater; – we zijn te weinig zichtbaar op social media, middels nieuwsbrieven bij het publiek en 

organisaties; – aanbod sluit niet, of niet voldoende aan op de vraag. 

Voor de kiezen is bijvoorbeeld in vergelijking met Control Alt Delete erg weinig geboekt. 

Spelersgroep & klimaat De spelersgroep was te klein in 2019. Bij een groter aantal aanvragen zou dit problemen hebben opgeleverd. Door het tekort aan spelers kwamen neventaken neer bij één of twee spelers. Uitval of afwezigheid van spelers kwam door ziekte en zwangerschap. Daarnaast is een van de vaste spelers gestopt. 

Na de auditie was de spelersgroep 3 man groter. Echter doordat we minder selectief zijn geweest wat betreft spelkwaliteit, omdat er meer spelers nodig waren, was een aantal van hen niet inzetbaar bij optredens. 

Er is spanning geweest in de groep omtrent zakelijke beslissingen, niet uitspreken en op z’n beloop laten van zaken, spelers wiens persoonlijke problemen/kwetsbaarheid te veel ruimte in heeft genomen op de werkvloer. Er is te weinig aansturing geweest – want wie neemt besluiten en hoe wordt beleid/visie uitgevoerd? – om dit in de juiste banen te leiden. 

Samenwerking stichting Matta Er is een fijne samenwerking ontstaan. Spelers onderling worden ‘uitgeleend’ en dit brengt geld in de pot voor op voor zowel Matta als de Firma. Tevens is er een co- productie geweest. Werkpunten 2020 

– Meer op de kaart middels nieuwsbrieven, updaten website, social media. 

– Maken van een nieuwe voorstelling die inspeelt op actualiteit en vraag. 

– Zorgen dat we financieel gezond blijven. 

– Uitbreiden spelersgroep & inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

– Functioneringsgesprekken/evaluatie van spelers en regisseur. 

– Herverdelen neventaken en werkdruk verdelen. 

– Nieuwe structuur/vorm ten aanzien van visie, beleid en beslissingsvorming.