Close

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Voorwoord
Stichting Matta is in 2015 opgericht met als doel interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt te creëren en initiëren, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen.
De doelstelling van de stichting van 2020 net als voorgaande jaren om financieel sterker te worden, door een financiële buffer van minimaal 1000,- per jaar te genereren. Dit wilden we bewerkstelligen door verkoop van producties, een stevige basis te behouden en onze verschillende takken zichtbaarheid te vergroten.

Door corona zijn wij genoodzaakt geweest om onze werkzaamheden en
doelstellingen stil te leggen. Desondanks hebben wij met het team van Stichting Matta in Mei met subsidie vanuit provincie Gelderland de voorstelling de “Theetafel” geproduceerd en uitgevoerd.
De doelstellingen die wij hadden voor 2020 zijn dan ook niet behaald, bevroren en doorgeschoven naar 2021. Waar wij afhankelijk van de stand van zaken rondom corona ons zullen inzetten om de producties alsnog in de markt te zetten.

Stichting Matta bestaat uit 4 onderdelen:
1) Voorstellingen. Dit zijn naast voorstellingen ook theater op maat, theatrale
omlijstingen en performances (voor oa festivals en congressen).
2) MatGras; Hierbij gaat het om de educatie, met haar kindervoorstellingen, die naast
theaters en festivals, vooral op scholen spelen. Ook workshops om het bewustzijn en
de verbeeldingskracht van kinderen te stimuleren vallen hieronder.
3) Slachtoffer acteren. Het spelen, leveren en coördineren van trainingsacteurs op het
gebied van slachtoffer acteren. (bij oa het Witte Kruis)
4) de Firma Zorgbehang, een theatergroep die vanuit GGZ ervaringsdeskundigheid
voorstellingen maakt.

Jaarverslag 2020
Colofon

Stichting Matta
Statutair adres: Kinheimstraat 7, 1815BD Alkmaar
Postadres: Saksen-Coburg 68, 6822NN Arnhem
Internet: www.stichtingmatta.nl ; info@stichtingmatta.nl
KVK: 63140608
RSIN nm: 8551.09.750
IBAN: NL28INGB0006796306
Organisatie:

Bestuur:
Het bestuur is als volgt samengesteld.
● Voorzitter: Carina Jonker (communicatie deskundige)
● Secretaris: Rob de Ruijter (Manager operations)
● Penningmeester: Pascal Pichel (Senior manager Talent & HR)
Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende
werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme
vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald.
Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Voorstellingen en performances

Waar is Lieke?
Kindervoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.
In deze fysieke theatervoorstelling zien we Lieke op zoek naar echte vriendschap. Wanneer ben je iemands ‘bff’ en kan jij zelf niet je beste vriend zijn? Een actrice, danser en muzikant laten je lachen, kijken en misschien wel een beetje schrikken in deze vrolijke muzikale voorstelling.
De voorstelling is na januari stilgelegd tot ten minste september 2021

Van die grote dingen
Filosofische kindervoorstelling over gedachten en dromen. Denk je na over het leven? Of laat je het allemaal maar op je afkomen? Passen we precies in ons lichaam? En waarom is dat zo? Waarom hebben mensen altijd zo’n haast? Is dat wel nodig? Of kom je er op een rustige manier ook wel?
De kindervoorstelling is gemaakt op de muziekcompositie van Michiel Ceulemans en heeft filosofie als thematiek.
Er was een try out gepland op 16 maart 2020 in verband met de lockdown heeft deze niet plaatsgevonden. De voorstelling is voor een derde maal onder de loep genomen en aangepast naar een solovoorstelling. Dit doordat de huidige vorm niet corona proof was en ook niet naar
om te buigen is. Er zijn wel ontwikkelingen ten opzichte van de voorstelling maar is nog niet doorontwikkeld naar een eindproduct.

Masker op, masker af (MOMA by Matta)
Het projectplan is volledig uitgewerkt en klaar om subsidie voor aan te vragen, dit is tevens uitgesteld door de huidige situatie rondom corona.

De Theetafel
Fysiek theater performance aan huis over de actuele situatie van corona en het vastzitten in huis en het effect op de relatie met onszelf en na elkaar. Gesubsidieerd door provincie Gelderland.
Een succesvolle productie die positief is ontvangen.

Slachtoffer acteren (slachtoffer acteren/ samenwerking de Firma Zorgbehang)
Wij zijn in het voorjaar van 2019 benaderd om acteurs voor slachtoffer acteren te leveren en te coördineren. Na een succesvolle eerste samenwerking en eerlijke evaluatie, zijn we deze tak verder gaan uitwerken. Dit is een samenwerking met de Firma Zorgbehang, aangezien er ook acteurs vanuit hen meedoen. Dit leverde Matta in 2020 bijna 25 trainingsdagen op en er staan ook al vele aanvragen voor 2021
geboekt en gepland. De workshop die het Witte Kruis aanbood heeft tot
professionalisering geleid bij zowel het artistiek team als haar acteurs. De
samenwerking tussen de Firma Zorgbehang en Matta wordt verstevigd en het genereert ook een financiële buffer voor Matta, die we bij meer artistieke projecten kunnen inzetten.

Werkpunten Matta 2021:
– Verstevigen netwerk, door middel van updaten website, bijhouden contacten en opdrachtgevers en onze 4 afdelingen op de kaart te zetten met social media.
– De vernieuwde kindervoorstelling “Van die grote dingen” in de markt zetten bij scholen in regio Arnhem.
– Financiering rond krijgen omtrent project MoMa by Matta dmv fondsenwerving.
– Uitbreiden vaste acteurs voor Matta, als spelers poule Witte Kruis.
– Gezonde financiële positie behouden en uitbreiden.