Jaarverslag 2022

Voorwoord


Stichting Matta is in 2015 opgericht met als doel interdisciplinaire kunstprojecten vanuit een theatraal en / of dansant oogpunt te creëren en initiëren, waarbij kunst toegankelijk wordt gemaakt voor de maatschappij zonder haar artistieke kracht te verliezen.

De doelstelling van de stichting van 2022 net als voorgaande jaren om financieel sterker te worden, door een financiële buffer van minimaal 1000,- per jaar te genereren. Dit wilden we bewerkstelligen door verkoop van producties, een stevige basis te behouden en onze verschillende takken zichtbaarheid te vergroten.

Door corona zijn wij genoodzaakt geweest om onze werkzaamheden en doelstellingen stil te leggen in 2020 en 2021. In 2022 hebben wij onze werkzaamheden weer opgepakt met het project MOMA by MATTA. Deze lag al sinds 2020 op de plank bij Matta en we waren daarom blij deze dit jaar te kunnen starten.

De doelstellingen voor 2022 hebben wij hierdoor ook kunnen behalen, al was dit wel later dan gepland.

Stichting Matta bestaat uit 4 onderdelen: 

1) Voorstellingen. Dit zijn naast voorstellingen ook theater op maat, theatrale omlijstingen en performances (voor oa festivals en congressen). 

2) MatGras; Hierbij gaat het om de educatie, met haar kindervoorstellingen, die naast theaters en festivals, vooral op scholen spelen. Ook workshops om het bewustzijn en de verbeeldingskracht van kinderen te stimuleren vallen hieronder.

3) Slachtoffer acteren. Het spelen, leveren en coördineren van trainingsacteurs op het gebied van slachtoffer acteren. (bij oa het Witte Kruis) 

4) de Firma Zorgbehang, een theatergroep die vanuit GGZ ervaringsdeskundigheid voorstellingen maakt.

Colofon


Stichting Matta

Statutair adres: Kinheimstraat 7, 1815BD Alkmaar

Postadres: Saksen-Coburg 68, 6822NN Arnhem

Internet: www.stichtingmatta.nl ; info@stichtingmatta.nl

KVK: 63140608

RSIN nm: 8551.09.750

IBAN: NL28INGB0006796306

Organisatie:

Bestuur:

Het bestuur is als volgt samengesteld. 

Alle genoemde functionarissen voldoen aan de integriteitseisen. 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Indien bestuursleden eventuele administratieve of andere uitvoerende werkzaamheden uitvoeren voor een project, kan hier wel een marktconforme vergoeding op uurbasis voor worden uitbetaald. 

Stichting Matta heeft geen medewerkers met een vaste aanstelling. Alle werknemers werken als freelancer of zijn werkzaam op vrijwillige basis. We houden salarissen en honoraria aan die gebruikelijk zijn in de culturele sector.

Voorstellingen en projecten


Masker op, masker af (MOMA by Matta)

Hoe vaak zet jij een masker op in het dagelijks leven? Denk aan sociale gelegenheden, opleiding en onverwachte ontmoetingen. Meerdere keren per dag in sociale situaties, wanneer je je bewust bent van wat ‘gewenst’ is.  Zeg jij echt hoe het met je gaat als je een bekende tegenkomt of als je iets op social media plaatst?

Door middel van dit kunstproject willen we op speelse wijze deelnemers meenemen in een artistieke ontdekkingstocht mbt identiteit, plezier en ontmoeting. 

MOMA by Matta is positief ontvangen door de deelnemers tot nu toe. We zijn in september gestart met het werven van deelnemers, het project loopt door tot maar 2023 waar we het project afronden met een presentatie.


Slachtoffer acteren (slachtoffer acteren/ samenwerking de Firma Zorgbehang)

Wij zijn in het voorjaar van 2019 benaderd om acteurs voor slachtoffer acteren te leveren en te coördineren. Na een succesvolle eerste samenwerking en eerlijke evaluatie, zijn we deze tak verder gaan uitwerken. Dit is een samenwerking met de Firma Zorgbehang, aangezien er ook acteurs vanuit hen meedoen. Dit leverde Matta in 2022 bijna 21 trainingsdagen op en er staan ook al vele aanvragen voor 2023 geboekt en gepland. De workshop die het Witte Kruis aanbood heeft tot professionalisering geleid bij zowel het artistiek team als haar acteurs. De samenwerking tussen de Firma Zorgbehang en Matta wordt verstevigd en het genereert ook een financiële buffer voor Matta, die we bij meer artistieke projecten kunnen inzetten. 

Werkpunten Matta 2023: 

– Verstevigen van netwerk.

Door de website actueel te houden, warm contact te onderhouden met opdrachtgevers en de vier afdelingen op de kaart te zetten met social media. 

– De vernieuwde kindervoorstelling “De oorlog van mijn oma” ontwikkelen.

– Uitbreiden vaste acteurs voor Matta, als spelers poule Witte Kruis.

– Gezonde financiële positie behouden en uitbreiden.