Beleidsplan 2022 – 2024

Matta is een stichting met een ANBI status. Het heeft een bestuursstructuur en houdt haar administratie transparant. In het beleidsplan staat deze structuur, haar visie en verdere plannen beschreven.

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag is te lezen hoe het daadwerkelijk is vergaan.

Jaarrekening 2022

In de jaarrekening is de balans tussen kosten en baten te lezen.

Formulier publicatieplicht ANBI

Hier vindt u het formulier publicatieplicht voor ANBI stichtingen.