Close

Short Excerpt

Stichting

Matta is een stichting met een ANBI status. Het heeft een bestuursstructuur en houdt haar administratie transparant. In het beleidsplan staat deze structuur, haar visie en verdere plannen beschreven.

Beleidsplan 2021 - 2022

In de jaarverslagen is te lezen hoe het daadwerkelijk is vergaan.

Jaarverslag 2020

Hier vindt u het formulier publicatieplicht voor ANBI stichtingen

Formulier publicatieplicht ANBI