Twee jaar geleden is Stichting Matta opgericht en hebben we er samen een vliegende start van gemaakt. Wat begon met een grootse Dansopera, breidde zich uit in een aanbod van performances, voorstellingen en kunstprojecten. We zijn samenwerkingen aangegaan, hebben een netwerk aangelegd en hebben een gezonde financiële situatie opgebouwd, waar we op voort kunnen bouwen.

Heel veel werk liefdeswerk, wat niet zonder ons bestuur had gekund. Na twee jaar geven onze bestuursleden Daphne Straatman en Klasine Bras hun stokje door. We willen ze enorm bedanken voor al hun inzet en werk de afgelopen twee jaar.  Ze hebben aan het begin van Stichting Matta gestaan en met hun medewerking hebben we Stichting Matta op de kaart kunnen zetten.

We verwelkomen Pascal Pichel en Rob de Ruijter in het bestuur en feliciteren Daphne Straatman met haar nieuwe functie als zakelijk leider.
Daarmee ziet de organisatie van Stichting Matta er per 12 april 2017 als volgt uit:

Bestuur:

Voorzitter: Carina Jonker
Penningmeester: Pascal Pichel
Secretaris: Rob de Ruijter

Team:

Zakelijk leider: Daphne Straatman
Artistiek team, afd. Dans: Okke Braaksma
Artistiek team, afd. Theater: Floortje Bras
Kostuumontwerper: Jacko Schouten
Vormgeving: Bas Strunk