Stichting Matta kan moeilijk bestaan zonder partners. Partijen die ondersteunen, met ons samenwerken en meedenken om onze ambities te verwezenlijken. Steun Stichting Matta en maak het mogelijk dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van projecten en voorstellingen waarbij theater, dans, beeldende kunst, muziek en mode met elkaar communiceren.Voor meer informatie neemt u contact op


Steun ons

Fondsen en Partners

Stichting Matta ontvangt steun van diverse fondsen, subsidiegevers en partners voor haar kunstprojecten en programmering. Hiermee zijn wij in staat prachtige voorstellingen te ontwikkelen, activiteiten te organiseren en kunstprojecten uiteen te zetten.Wij zijn deze fondsen, subsidiegevers en partners zeer erkentelijk voor hun bijdragen, toewijding en betrokkenheid.


BKKC

Voor de ontwikkeling van Opera Eigenheimers heeft BKKC ons financieel en met advies ondersteunt.


voordekunst

Met hulp van voordekunst hebben we een geslaagde crowdfunding kunnen bewerkstelligen voor Opera Eigenheimers.

Bedrijven

Wij bieden veel mogelijkheden om uw bedrijfsnaam te verbinden aan Stichting Matta, waarmee u een bijdrage levert aan culturele, maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuwe voorstelling of een educatief programma. Beide met een groot publieksbereik. Daarnaast wordt ondersteuning in de vorm van materialen en diensten ook gewaardeerd en uiteraard zichtbaar geëtaleerd. PrivilegesOndersteuning van Stichting Matta gaat gepaard met privileges op maat. Denkt u daarbij aan:Een theatrale omlijsting tijdens een congresEen educatief programma voor de kinderen van uw werknemersExclusieve inleidingen, nabesprekingen of kunstprojectenEen kunstwerk op maat.Stichting Matta gaat graag met u in gesprek over de wijze waarop we de samenwerking zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. Wilt u meer informatie ontvangen over zakelijke ondersteuning van Stichting Matta? Neem contact op om van gedachten te wisselen over een cultureel partnership.

Contact

Met trots presenteren wij onze sponsoren

Cyso
Voor al uw online hosting vraagstukken van Managed Hosting tot IaaS

Beamvisions
Voor uw bedrijfsfilms en (web)animatie

Bold Commerce
Serieuze webshops vragen om een serieuze aanpak. Dat is waar zij om de hoek komen kijken.

ANBI

Tot 1 januari 2017: extra fiscale voordelen bij zakelijke en particuliere schenking aan Stichting Matta.Stichting Matta heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor over giften geen schenkings- en successierechten worden betaald en zij volledig ten goede komen van de doelstellingen van Stichting Matta. Met ingang van 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker geworden om cultuur te ondersteunen vanwege de Geefwet, die van kracht is tot 1 januari 2017. Concreet betekent dit dat een schenking van bijvoorbeeld € 1000 per jaar, na aftrek u slechts € 350 kost (uitgaande van een effectief belastingtarief van 52%).ParticulierenVoor een gift aan een ANBI geldt een drempel van 1% van het inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Voor periodieke giften gelden extra fiscale voordelen. Ten eerste omdat deze niet meer vastgelegd hoeven te worden in een notariële akte, maar eenvoudig geregeld kunnen worden met een schenkingsovereenkomst. Voor periodieke schenkingen geldt bovendien geen drempelbedrag en maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 34% tot 52% terug. Een periodieke schenking doet u minimaal vijf achtereenvolgende jaren aan dezelfde instelling.BedrijvenVoor ondernemingen gold voor 2012 een drempelbedrag van € 227 voor giftenaftrek. Dat bedrag is door de Geefwet vervallen en het plafond werd verhoogd van 10% naar 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De Geefwet brengt bovendien tot 1 januari 2017 extra belastingvoordeel met zich mee in de inkomsten- en vennootschapsbelasting:Voor de inkomstenbelasting geldt een multiplier van 1,25: u kunt 1,25 keer het bedrag van de giften over maximaal € 5.000 aftrekken.Voor de vennootschapsbelasting is dit 1,5 keer het bedrag van de giften over maximaal € 5.000. Rekenvoorbeeld periodieke giftBruto contributie        Netto contributie per belastingschaal                                              42%                      52%5 X €1000,- per jaar            €475/jaar              €350/jaarNeemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Voor informatie over de Geefwet verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Nalaten

Het nalaten van een bedrag is een bijzondere manier op Stichting Matta te steunen. Stichting Matta is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u de stichting in uw testament begunstigt, komt uw schenking altijd geheeld ten goede aan Stichting Matta.Erfenis of legaatEr zijn verschillende manieren waarop u Stichting Matta kunt opnemen in uw testament: door een legaat te geven of Stichting Matta erfgenaam te maken. Een notaris is u daarbij graag van dienst. Deze stelt een akte op waarin omschreven staat wat u nalaat en onder welke voorwaarden. Hebt u specifieke wensen of vragen, neemt u dan eerst contact met ons op. Dan weet u zeker dat uw nalatenschap terecht komt bij het goede doel dat u voor ogen heeft.Fonds op naamEen Fonds op naam is een speciale vorm van nalatenschap. U kiest een naam, bijvoorbeeld uw familienaam of een naam die voor u speciale betekenis heeft. U bepaalt ook zelf hoe het nagelaten geld mag worden besteedt, bijvoorbeeld aan educatieve programma’s of kunstprojecten. Alle aspecten van Stichting Matta zijn denkbaar als doelstelling van een Fonds op Naam. En als u een Fonds op Naam bij leven heeft opgericht, kunt u een legaat geven aan uw eigen fonds.